Comentaris   

#1 alberto Baños 09-07-2017 14:36
Cual es el objetivo de quitar para uso publico la mitad de la playa de Tamariu para favorecer un negocio a una empresa privada?
Citar

Butlletí electrònic del IMCP

(entreu les vostres dades i el rebreu setmanalment)

Xarxes socials:

Ajuntament de Palafrugell - Fb - Tw
Alcalde de Palafrugell - Fb
Arxiu Municipal - Fb
Biblioteca de Palafrugell - Fb - Tw
Cultura - Fb - Tw
Educació - Fb - Tw
Espai Dona - Fb
Esports - Fb
Medi ambient - Fb
Museu del suro - Fb - Tw
Promoció econòmica - Tw
Ràdio Palafrugell - Fb - Tw
Turisme Palafrugell - Fb - Tw