Comentaris   

#1 Antoni Rocafull 28-01-2017 08:48
Em sembla molt bé que es faci aquesta actuació de millora urbana; però, com que cal aprofitar les oportunitats, es podria actuar per millorar tot el tram de vorera, canviant l’aparcament (d’en bateria a en línia), i reubicant i millorant la parada de la SARFA i la zona de càrrega i descàrrega; i delimitant un carril bici que –en un futur proper- hauria recórrer tot l’eix de Garcia Lorca-Pompeu Fabra. Des d’un punt de vista econòmic, no costaria gaire més.
Citar

Butlletí electrònic del IMCP

(entreu les vostres dades i el rebreu setmanalment)