PROTOCOL DE PARTICIPACIÓ ONLINE AL PLENARI MUNICIPAL


1. Antecedents

Perfil de Twitter de l'Ajuntament de PalafrugellL'article 105 de la Llei Municipal i de Règim Local estableix que en l'ordre del dia de les sessions ordinàries dels plens municipals s'ha de reservar un temps per formular preguntes.
Atès el que recull el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palafrugell sobre el dret de qualsevol ciutadà d'intervenció en les sessions públiques municipals ja siguin d’òrgans específics de participació, del Plenari o d’altres òrgans que es determini.
Atès l'article 23 apartat 7 del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palafrugell on s'esmenta:
“7. Finalitzada la sessió plenària, l'Alcalde podrà establir, ordenar i tancar un torn de precs i preguntes per part del públic assistent, física o telemàticament, sobre temes concrets d’interès municipal. El prec o la pregunta realitzada es podrà adreçar a l'Alcalde, a un regidor delegat o als regidors de l'oposició. El prec o la pregunta no atorguen dret de rèplica, i podran ser verbals o escrits.
Els precs i preguntes que es presentin telemàticament i amb simultaneïtat davant del Ple, s’entendran que són precs verbals.”
Amb l'arribada de les noves tecnologies, doncs, fem extensiva aquesta participació als plens municipals a través de les xarxes socials, concretament de la xarxa social Twitter, a través del perfil que du per nom ple_palafrugell, gestionat pels serveis de premsa i NNTT del consistori.
Els usuaris es faran seguidors del Twitter de l'Ajuntament i aquest es farà seguidor dels seus seguidors (followers). Només s’acceptaran perfils que tinguin nom i cognom per tal de poder-se identificar.

2. Condicions per a la participació al ple a través de les noves tecnologies.

Per formular precs i preguntes als plens municipals de l'Ajuntament de Palafrugell cal seguir els criteris següents:

Els precs o les preguntes realitzades via Twitter es podran formular, un cop s'hagi aprovat l'ordre del dia del ple, abans o durant el transcurs del ple. També es poden formular opinions tot i que no seran llegides en veu alta finalitzat el ple.
L'ordre del dia del ple és consultable a la pàgina web de l'Ajuntament de Palafrugell.
A l'inici del ple el responsable de comunicació que gestioni el Twitter, donarà la benvinguda als assistents, s'identificarà, recordarà la normativa d'ús i donarà per iniciada la comunicació al ple.
Durant el ple, el responsable de comunicació, amb neutralitat, fomentarà la participació en el ple, informant d'en quin punt de l'ordre del dia s'està, si s'aprova o no el punt, debat que s'estableixi, etc.
L'alcalde ordenarà i tancarà el torn de preguntes o precs un cop finalitzi l’apartat precs i preguntes del punt control i fiscalització dels òrgans de govern del ple.
Les preguntes o els  precs seran llegits, en veu alta, pel servei de premsa.
Les preguntes seran respostes al mateix moment per l'Alcalde, per un regidor delegat o pels regidors de l'oposició segons a qui vagin dirigides, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent.
D'acord al Reglament de participació ciutadana, només es podran formular precs o preguntes sobre els temes que figurin a l’ordre del dia del Ple.
D'acord amb la configuració de la xarxa social Twitter, les preguntes les podran realitzar les persones que siguin followers o seguidors del perfil. Caldrà encapçalar el tweet amb la paraula “Pregunta” o bé “Prec” i mencionar el perfil de l'ajuntament incloent dins el text @ajpalafrugell, de manera que es faci visible la pregunta o el prec.
Es respondran un màxim de deu qüestions per rigorós ordre d'arribada.
Un mateix usuari pot formular un màxim de dos precs i una pregunta. La longitud màxima de cada tweet (pregunta) és de 140 caràcters. No es pot continuar la pregunta en un segon tweet ni usar serveis tipus Twitter Longer.

També és possible expressar opinions sobre temes tractats durant el ple via Twitter, al mateix perfil esmentat anteriorment, @ajpalafrugell. Caldrà encapçalar el tweet amb la paraula “Opinió”. Aquestes opinions no seran llegides en veu alta durant el ple.

3. Llenguatge i comportament.

a) Els usuaris de Twitter poden establir converses entre ells tenint en compte que les seves opinions no seran llegides en veu alta. L’Ajuntament no es responsabilitza de les opinions que s'hi puguin expressar.
b) El servei de premsa llegirà les preguntes o precs que tinguin el format adequat.
c) El servei de premsa, mitjançant un tweet i segons la resposta de l'alcalde o regidor, contestarà la pregunta que s'hagi fet. En qualsevol cas s'entendrà que la resposta complerta es podrà escoltar pel ple en directe (ràdio o tv-internet).
d) Cal utilitzar un llenguatge correcte: evitar insults, paraules pujades de to o expressions grolleres.
e) El servei de premsa, com a gestor, pot decidir no llegir una pregunta o un prec si aquest conté un llenguatge groller o inadequat o bé si no té la forma adequada segons s’especifica en el present protocol.
f) Els usuaris hauran d'acceptar les condicions establertes pel prestador del servei, Twitter.
g) L'Ajuntament no es responsabilitza de les relacions contractuals ni de cap altre tipus que es puguin establir entre el prestador del servei i l'usuari.
4. Altres

L'Ajuntament només dinamitzarà el Twitter durant el ple. Qualsevol usuari, si deixa un tweet abans del ple segons les condicions estipulades en el present protocol, té dret a ser contestat.
La següent normativa vol establir les bases per a la participació ciutadana a través d'Internet al ple municipal de l'Ajuntament de Palafrugell.

Imprimeix Correu electrònic

  • El servei s'encarrega de la redacció i distribució entre els diferents mitjans d'informacions i notes de premsa municipals i de coordinar totes les demandes que puguin adreçar a l'Ajuntament els mitjans de comunicació.
  • Es realitzen reportatges fotogràfics i de vídeo de les principals activitats municipals.
  • Es té cura de l'actualització dels apartats informatius del web de l'Àrea de Comunicació.

Narcís Mir

Servei de Premsa i continguts informatius del web.
Telèfon 606 675 681 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Laia Martori

Servei de Premsa i continguts informatius del web.
Telèfon 608 928 782 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Xarxes socials:

Ajuntament de Palafrugell - Fb - Tw
Alcalde de Palafrugell - Fb
Arxiu Municipal - Fb
Biblioteca de Palafrugell - Fb - Tw
Cultura - Fb - Tw
Educació - Fb - Tw
Espai Dona - Fb
Esports - Fb
Medi ambient - Fb
Museu del suro - Fb - Tw
Promoció econòmica - Tw
Ràdio Palafrugell - Fb - Tw
Turisme Palafrugell - Fb - Tw